Polityka prywatności

Mając na uwadze prawo do prywatności osób, które przekazały nam swoje dane, pragniemy wskazać, że otrzymane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić transparentność procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w związku z wizytą na Stronie internetowej www.efektywnebiurorachunkowe.pl jakie wdrożyliśmy, a które gwarantują ochronę tych danych.

§ 1. Administrator danych osobowych i informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Initus Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U5, 03-982 Warszawa, NIP: 1133022099, REGON: 38739649800000, KRS: 0000866367, zwany dalej Initus Technology (dalej ADO).
 2. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a także w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 3. Właścicielem Strony internetowej www.efektywnebiurorachunkowe.pl jest Initus Technology, zwana dalej także „Właścicielem”.
 4. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca Stronę internetową i korzystająca z informacji na niej zawartych.
 5. Strona internetowa (dalej również jako Serwis) to strona www, która wyświetla się Użytkownikowi po wpisaniu adresu domeny.
 6. Moderatorem Strony internetowej jest Właściciel.
 7. Klient – osoby korzystające z usług ADO.
 8. Polityka prywatności – niniejszy dokument. 

§ 2. Dane osobowe i ich przetwarzanie (cel oraz podstawy prawne)

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 2. Przetwarzamy dane osobowe w celu i na podstawie prawnej:
  • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie internetowej, a w szczególności na pytania dotyczące oferty – jeśli został tam umieszczony (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji świadczonych przez ADO usług i realizacji umów oraz obsługi próśb Klientów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO),
  • spełnienia obowiązków wymaganych przepisami prawa w zakresie danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wysyłania powiadomień, informacji o zmianach współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
  • przetwarzania plików cookies (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a albo f RODO, w zależności od rodzajów plików cookies), 
  • zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzenia rekrutacji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w razie udostępnienia danych, które nie znajdują się w katalogu danych wymienionych w kodeksie pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO),
  • wskazanym w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych, takich jak newsletter czy social media (FB) (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne, z którymi ADO zawarł stosowne umowy regulujące zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

§ 3. Zastosowanie Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Właściciel jest administratorem danych osobowych oraz przetwarza dane osobowe.

§ 4. Warunki korzystania z Serwisu i jego przeznaczenie

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Podczas wczytywania Stron internetowych mogą pojawić się chwilowe przerwy w dostępie, na co Właściciel może nie mieć wpływu.

§ 5. Polityka Cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu stosuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego Serwisu. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową , dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze Stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • adresy IP Użytkowników wykorzystujemy do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą Stroną internetową. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
 3. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron internetowych,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Stron internetowych, itp.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania Stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych Serwisów, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem dostawców aplikacji multimedialnych.

§ 6. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili zgoda może zostać cofnięta.
 2. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Właściciela, na adres: office@initustechnology.com
 3. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§ 7. Inne prawa osób, których dane dotyczą

 1. Uprzejmie informujemy, że po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 2. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO.  Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie:
  • prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności 
   lub
  • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Właściciela na adres office@initustechnology.com. 

§ 8. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże, w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne dla realizacji celu, w jakim dane są zbierane.
 2. Jeśli bierze Pani/Pan udział w procesie rekrutacji, realizowanym przez ADO, to podanie przez Panią/Pana danych osobowych zbieranych przez nas na podstawie przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne.

§ 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 11. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak spełniają one wymagania bezpieczeństwa określone w RODO.

§ 12. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych:

 1. W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji/zatrudnienia, dane te będą przetwarzane:
  • jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata lub dłużej, przez okres wskazany przez kandydata w CV, jeśli ten wyraził wolę wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, 
  • w oparciu o zasady oraz przez okresy przetwarzania danych przewidziane dla pracowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa prac - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. 
 2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO - dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. 
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane te mogą być także przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane te będą przetwarzane do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do odpadnięcia celu, w jakim została udzielona.  

§ 13. Prawa autorskie

 1. Wygląd Strony internetowej, treść, kształt, specjalistyczny kod programistyczny jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Żadna z części Strony internetowej , w tym niniejszej Polityki prywatności, nie może być rozpowszechniana, powielana bez wiedzy Właściciela.
 3. Ściąganie treści i jej kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami.
 4. Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§ 14. Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie internetowej.
 2. Właściciel zobowiązuje się rzetelnie uaktualniać Stronę internetową jednakże nie udziela gwarancji za poprawność, prawidłowość i kompletność Strony internetowej.
 3. Na Stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną właściciela. Za ich treść odpowiada tylko i wyłącznie właściciel stron www, do których są kierowane.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany informacji o usługach lub też kompletnego ich wycofania.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy prawo do zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności.
 3. Obecna polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 września 2023 roku.